Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Wie zijn wij

Bevrijding Dudzele Sept. 1944

 Onze vereniging bestaat 90 jaar en heeft tot doel de herinnering van de beide wereldoorlogen, met al zijn ellende,verdriet en ontbering levendig te houden.

 
Vooral onze plaatselijke dorpsgenoten, jeugd en school betrekken we zoveel mogelijk in onze activiteiten.
 
Deze activiteiten bestaan uit volgende punten:
 
-  Voordracht op school over oorlog en vrede
- 11 Novemberherdenking
- Jaarlijkse daguitstap waar er altijd een
   paar oorlogssites bezocht worden.
-    Onderhoud van plaatselijke gedenkkapel en  
   aanpalende begraafplaats van oud-strijders.
-     Bijhouden en aanvullen van zoveel mogelijke  
   info over personen en gebeurtenissen tijdens  
   de oorlogsjaren in onze regio.