Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

HERDENKING AAN HERDERSBRUG 11 juli

Na meer dan 1 jaar gedwongen inactiviteit door de corona pandemie zijn wij terug begonnen aan een voorzichtige start van onze activiteiten. Wij nemen de draad terug op met wat wij vorig jaar van plan waren, namelijk een speciale jubileum uitgave van ons werkjaar naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van NSB Dudzele.

Op 11 juli konden wij schoorvoetend de start van dit jubileumjaar inzetten bij wijze van de herdenking van de bemanning van de Britse neergeschoten Blenheim Bomber nabij de Herdersbrug.

Door de nog geldende convid maatregelen was het slechts mogelijk te werken met genodigden, onze excuses voor wie er niet bij was.

Een verslag van de plechtigheid vind je hieronder geïllustreerd met talrijke foto’s.

Veel kijk en leesgenot.

Voor NSB Dudzele

Martin Van Acker

11u15', alle genodigden waren stipt aanwezig om de Herdenking bij te wonen. Voorzitter Martin Van Acker verwelkomde de genodigden:                                                                                                                        Geachte Burgemeester Dirk De Fauw

Schepenen Franky Demon, Jasper Pillen, Nico Blontrock en  raadsleden van stad Brugge hier aanwezig. Havenkapitein Zeebrugge Yves Le Clef.

Beste Provinciecommandant Philippe Decock, Group Captain Justin Fowler UK Defentie Attaché in België en Luxemburg.

Beste vertegenwoordigers van AVBOS en vaderlandslievende verenigingen hier aanwezig. Beste vaandrigs

Beste Mr. Pastoor Carmino Bohéz vertegenwoordigers van het feest comité , de Dudzeelse verenigingen en medewerkers aan onze vereniging.  

Verleden jaar was een jubileum jaar voor NSB Dudzele,

Om het 100 jarig bestaan van onze vereniging in de kijker te zetten hadden wij grootse plannen, helaas de corona pandemie besliste er anders over. Nu kunnen wij gelukkig voorzichtig terug de draad opnemen.

Bij wijze van start  van dit 1 jaar doorgeschoven jubileumjaar vonden wij het passend hier op deze herdenking  site een eerbetoon te organiseren  ter ere van de bemanning van de in deze directe omgeving  neergeschoten Blenheim bomber op 7 juli 1940.

Deze 3 jonge mannen hebben trouwens de triestige eer een van de eerste zo niet de eerste Britse gesneuvelden te zijn op Belgische bodem tijdens de tweede wereldoorlog.

Voor een woordje uitleg over dit gebeuren geef ik graag straks het woord aan ons bestuurslid  Paul De Vuyst.

Wij als bestuur NSB Dudzele zijn verheugd met Uw talrijke aanwezigheid bij deze herdenking. Dit getuigd niet alleen van uw respect voor de gesneuvelde Britse bemanning maar onze aanwezigheid op deze en andere herdenkingen moeten tevens een serene oproep zijn voor de uiterste inzet van iedereen om blijvend te werken aan een goede verstandhouding tussen anders denkenden andere culturen en andere identiteiten.

Dan alleen kan men denken aan een respectvolle samenleving en aan een duurzame vrede.

Mr de burgemeester, graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Stad Brugge te bedanken voor de bijzondere steun die we toegezegd krijgen ter gelegenheid van dit jubileumjaar met onder ander een door de Stad Brugge aangeboden receptie die zal doorgaan eind september in het prachtige Stadhuis .

De samenwerking tussen de stad en onze vereniging is een stimulans om ons verder 100 procent in te zetten voor onze doelstellingen.

Doelstellingen die wij met ons bestuur alléén niet kunnen bewerkstelligen, daarom ook bij deze ook een grote dank aan MBZ haven van Zeebrugge om deze locatie te mogen gebruiken als herdenkingssite.

Ook dank aan het feest comité Dudzele en alle vrijwillige medewerkers aan onze vereniging.  

ik dank u  allen voor uw aanwezigheid en geef nu graag het woord aan burgemeester Dirk De Fauw.

 

Toespraak Burgemeester Dirk De Fauw

Toespraak, historische context door Paul De Vuyst:

Graag toon ik hier aan hoe verleden en heden elkaar vandaag nog steeds raken en beïnvloeden.

Op 7 juli 1940 stortte een Bristol Blenheim neer in de oever aan de overkant. De dijk toont, onder water, nog steeds diepe sporen van de crash.

On the 7th July 1940 a Bristol Blenheim crashed into the embankment very near to where we are now. The embankment still carries prove of the crash under the surface.

Het verhaal van deze dramatische crash kan nagelezen worden op het bord. Deze mannen werden uit de lucht geschoten in vol daglicht. Zij hadden geen schijn van kans tegen de Duitse Messerschmitt jagers. Hun leven eindigde in een nachtmerrie.

The story of what happened can be read on the placard. The dramatic facts of what happened are there for all to read. These men were shot out of a blue sky in broad daylight. They stood no chance against the German Messerschmitt fighters. Their lives ended in a nightmare.

Maar wat is het verhaal achter het verhaal. Vele jaren geleden vertelde mijn vader over een tweemotorige bommenwerper die in het Zeekanaal was gestort vlakbij de Herdersbrug en hoe hij als jongeling van 15 jaar alles had meegemaakt. Hij vertelde hoe hij van de Zwaanhofstraat spurtte naar het kanaal om als eerste aan te komen. Hij zag een zwaar beschadigd vliegtuig drijven in het water. De afgerukte arm van de piloot dreef in het water tussen de brokstukken. Duitse soldaten arriveerden en beveelden m’n vader bars om onmiddellijk te vertrekken.

But what is the story behind the story. Many years ago my father told me about a twin engined bomber that had crashed near our Dudzele bridge across the Sea Canal and how he had witnessed it all as a fiftheen year old youngster. He told me how he had run all the way to the canal to find the plane broken and ditched into the water. The pilot’s arm severed from the body, was floating next to aeroplane among the debris. German soldiers ordered my father to go away.

Naarmate ik ouder werd, wou ik meer weten en interviewde m’n vader opnieuw. Hij wist me te vertellen dat het helemaal in het begin van de oorlog was, en het was op een zondag. Deze feiten werden zeer belangrijk. Onderzoek bracht me uiteindelijk bij de Blenheim bommenwerper van het 15de Squadron. Het vliegtuig en de namen van de bemanning werden zichtbaar. Tot onze verrassing bleek de zuster van de 19 jarige piloot nog in leven te zijn.

As I grew older I wanted to know more and started interviewing my father again. He then told me that this had happened at the very beginning of the war on a Sunday. This proved to be an important piece of information. Research brought me to our Blenheim bomber of 15 Squadron. The plane and names of the crew came forward. Much to our suprise the 19 year old pilot still had a surviving sister, Theodora.

NSB Dudzele nodigde Theodora uit, in 2014, om de oever te bezoeken en om opening van de herdenkingssite bij te wonen. Beide zaken heeft Theodora gedaan. Voor haar werd het dag van ingetogen vreugde en verstild verdriet.

NSB Dudzele invited Theordora to come over, in 2014, and visit the embankment where the plane had crashed and join the grand opening of our site of remembrance. Both of which she did. It was to become a day of mixed feelings for this lady; a day of joy and of grieve.

Wat misschien nog het belangrijkste was, is dat Theodora er op stond mijn vader en Maria te zien, beiden eerstelijns getuigen van deze dramatische zondagnamiddag. De momenten die zij samen deelden waren van een sacrale aard voorbij taalproblemen. Veel woorden waren niet nodig. Maria, mijn vader en deze herdenkingssite hadden voor Theodora het verleden en het heden één gemaakt op een helende wijze.

But more importantly she expressedly wanted to visit my father and Maria, both key witnesses of that dramatic afternoon. The moments they spent together were of a solemn nature, surpassing language issues. Not many words were needed. Maria, my father and this site of remembrance had linked past and present for Theodora in a different healing way.

Bezinningswoordje door Pastoor Carmino Bohez

Toespraak:

We hebben nodig: meer mensen die zeggen:

ik zal iets proberen te doen en minder die zeggen:

het is allemaal toch onmogelijk.

We hebben echt nodig: meer mensen

die samenwerken aan een project

en minder die verzuren in alleen maar negatieve kritiek.

We hebben hoogdringend nodig:een woud van weldoende handen

die een lucifer aansteken om het pessimisme te verdrijven.

Een kleine lucifer, onbetekenend, die een licht van recht en vrede geeft en de duisternis van haat en dood verjaagt.

 

Er brandden eens vier kaarsen.

De eerste zei: “Ik ben de vrede. Als je om je heen kijkt, kun je het me niet kwalijk nemen dat ik uitdoof.” Haar vlammetje werd kleiner tot de kaars niet meer brandde.

De tweede kaars zei: “ Ik ben het vertrouwen. Meestal kan men me missen. Het heeft dus geen zin dat ik nog verder blijf branden.” Toen ze stopte met praten blies een zachte wind haar uit.

Toen zei de derde kaars: “ Ik ben de liefde. De mensen zien niet meer naar me om. Ze vergeten zelfs om van hun medemens te houden.” Ze wachtte niet langer en doofde uit.

Een kind zag drie gedoofde kaarsen. “Waarom branden jullie niet meer? “ vroeg het en het begon te huilen. Toen zei de vierde kaars: “ Je hoeft niet te wenen, ik brand nog, Ik kan alle kaarsen terug aansteken. Ik ben de hoop.

En die vierde kaars van hoop, dat bent u, dan ben ik.

Samen kunnen we liefde, vertrouwen 

Te Velde  gebracht door Erwin Debois

Bloemenhulde 

Bloemen werden neergelegd door:

Burgemeester Stad Brugge Dirk De Fauw

Provinciecommandant West Vlaanderen Philippe Decock  

Group Captain Justin Fowler UK Defense Attaché in België en Luxenburg

Havenkapitein Yves Le Chef MBZ Zeehaven Zeebrugge

Voorzitter NSB Dudzele Martin Van Acker 

 

Last Post (Erwin) en minuut stilte

De Vlaamse leeuw, Britse en Belgische Hymnen (Erwin) 

Afsluitend woordje door sec. Thierry Fevery:

 

Beste genodigden,

NSB Dudzele probeert om ook buiten de jaarlijkse herdenkingen het oorlogsverleden in herinnering te brengen. Bewijs hiervan is deze site waar vele wandelaars en fietsers langs het Boudewijnkanaal even halt houden bij onze prachtige zitbank en eerder onverwacht in contact gebracht worden met wat zich hier jaren geleden heeft afgespeeld.

Maar ik heb ook de eer en het genoegen om een van onze volgende projecten onder de aandacht te brengen. Zo zijn wij van plan om op de begraafplaats te Dudzele, naast het ereperk en met zicht op de prachtige oude toren, een tweede zitbank te plaatsen. Een plaats waar bezoekers even tot rust kunnen komen en even nadenken over het zinloze geweld in onze wereld. Ook in de opmaak van deze bank zal net als hier een verwijzing naar de oorlog niet ver weg zijn. Dit alles met dank aan onze vaandrig Robert, ontwerper en uitvoerder van beide zitbanken.

Ik wil ook al even de datum van onze jaarlijkse herdenking onder de aandacht brengen. Op 7 november herdenken wij onze oorlogsslachtoffers. Een viering die in het teken zal staan van 100 jaar NSB Dudzele.

Maar ook tijdens het Coronajaar 2020 heeft NSB niet stil gezeten. Er is hard gewerkt aan een boek over 100 jaar NSB. Het wordt een mooi naslagwerk waar de vele activiteiten in die 100 jaar aan bod komen. Dit boek is tot stand gekomen dank zij  bezieler en auteur Eric onze penningmeester.

Tot slot wens ik nog een woord van dank uit te spreken. Eerst en vooral aan Paul die bij tal van onze herdenkingen steeds zorgt voor een waarheidgetrouw verslag van wat zich  heeft afgespeeld. Dank aan voorzitter Martin om alles in goede banen te leiden. Dank aan Marc, Dirk, en Willy om steeds met volle inzet mee te werken aan onze activiteiten. Maar vooral dank aan alle vrijwilligers waarvan de meeste hier aanwezig zijn. Zonder komt het bestaan van NSB Dudzele op losse schroeven te staan.

Rest mij nog om u allen te bedanken voor u aanwezigheid.

Voor jullie van de rest van deze zondag gaan genieten willen wij jullie nog een glaasje en versnaperingetje aanbieden. We proberen dit zo Coronaproof mogelijk te doen. Daarom stel ik voor om eerst de handen te ontsmetten en vervolgens met mondmasker aan te schuiven bij onze geïmproviseerde bar. Eens aan tafel kan het mondmasker weggelaten worden.

Welgemeende dank namens NSB Dudzele