Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Dudzele 100 jaar bevrijd

 

N.S.B. Dudzele

ZONDAG 28 OKTOBER 2018

Herdenking

WAPENSTILSTAND

& 100 jaar BEVRIJDING WO-I

1918 – 2018

’s Morgens ontwaakt het dorp in een voor haar gekend jaarlijks ritueel.  Reeds 98 jaar lang wordt de wapenstilstand aangegrepen om het sneuvelen van een grote groep Dudzeelse jongeren te herdenken.  In een poging tot hommage aan hen die de oversteek naar het licht reeds hadden gemaakt.  De dood had hen weggenomen maar het herinneren zou niet verschalkt worden.  De optocht werd een pelgrimstocht want het was ook een aflossing van schuld; hadden wij hen niet laten gaan, hadden wij hen niet laten vertrekken uit ons dorp.  Onze handen waren niet vrij van smet.  In een spiritueel gedragen ritueel zouden wij hen één keer per jaar terug bij ons brengen om onszelf te helpen vergeven.

 

In de kerk hangt boven het altaar het doek met foto’s van elke gesneuvelde.  Er hangt een dankbare tastbare serene sfeer.  De beuken en het canvas trekken ons kijken naar boven, zoekend naar het licht van de verrijzenis.  De witte kruisjes staan dwars op de as van de beuken.  Samen symboliseren zij het groter kruis van leven en dood.  Als in gelid staan de kruisjes verzameld en rechtop geplaatst.  In éénheid brengen zij de gesneuvelden even terug onder ons in warm herdenken.   Allen één in leven en dood.

Na de misviering en herdenkingsplechtigheid sliert de stoet naar buiten.  Via het ereperk wordt verzameld aan de herdenkingskapel.  De kapel wordt gezegend en vervolgens als een graf versierd met bloemen.  Bloemen voor hen die het leven lieten in hun strijd om een oorlog te doen ophouden.   Op het einde van de plechtigheid wordt symbolisch afstand genomen van hen die niet meer zijn; ballonnen worden opgelaten.  De doden stijgen terug ten hemel.  Wij laten terug het verleden los en nemen vrede met het herdenken.

Tekst opgesteld door P.De Vuyst – NSB Dudzele – V1 - 10 november 2018

 

Met dank aan:

  • Suzanne Nys
  • voor de prachtige foto's van de Herdenking
  • Sylvia Van Acker voor foto's van feestmaaltijd

Voor nog meer foto's van Herdenking klik hier