Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Dudzele 100 jaar bevrijd

 

N.S.B. Dudzele

ZONDAG 28 OKTOBER 2018

Herdenking

WAPENSTILSTAND & BEVRIJDING

1918 – 2018

Beste sympathisant N.S.B. Dudzele,

De gruwel van ons oorlogsverleden mogen we nooit vergeten.

Graag nodigt NSB Dudzele U uit op de

98ste herdenkingsviering van het zwijgen van de wapens op 11 november 1918 en

 de bevrijding van ons dorp op 19 oktober 1918 en op 12 sept. 1944 (WO-II)

 

De Eucharistieviering wordt voorgegaan door E.H. Bohez en aansluitend volgt een mooie, serene herdenkingsplechtigheid waarbij alle oorlogsslachtoffers en   onze 22 gesneuvelde dorpsgenoten, de overleden oud-strijders en onze burgerslachtoffers herdacht worden. Laat U tijdens de herdenking verrassen door nieuwe elementen.  We brengen in de herdenking één van onze gesneuvelden extra in de schijnwerper.

PYPERS PIETER

Het zou ons uiteraard verheugen U te mogen verwelkomen!

                    PROGRAMMA op ZONDAG 28 Oktober

09u35’  Dorpsplein: vertrek onder begeleiding van West Coast Pipeband naar kerk  Sint-Pieter-in-de-Banden.

09u55’  Intrede Kerk

10u00’  Plechtige Eucharistieviering voor gesneuvelden, overleden oorlogsslachtoffers en oud-strijders.Deze viering wordt opgeluisterd door: Organist Marc Decraemer,  Caroline Colman (zang),  kerkkoor Dudzele ,jongerenkoor De Lenaard, West Coast Pipeband, Koninklijke Muziekmaatschappij Poldergalm.Tevens met medewerking van de plaatselijke jeugdbeweging KSA St-Lenaert, basisscholen De Lenaard , Brugge Noord en verschillende Dudzeelse verenigingen.

11u00’  Herdenkingsplechtigheid in de kerk

11u30’  Eerbetoon gesneuvelden aan Herdenkingskapel, bloemenhulde, Last Post, Canadees Volkslied, Vlaams Volkslied, Belgisch Volkslied. Oplaten ballons met vredesboodschap door de kinderen

11u45’ Einde plechtigheid, onder begeleiding van KMM  

           Poldergalm en   Pipeband naar zaal “De Polder”  Iedereen welkom.                          

13u15' Feestmaaltijd verzorgd door Taverlani voor    ingeschrevenen.

Cava en fruitsap met 4 hapjes
Bordje met trio van wild met rozijnenbrood en slaatje
Varkenshaasje met Champignonsaus 
Groenten en amandelkroketten
IJstaart gepresenteerd met frambozencoulis
Koffie

 

Na de maaltijd volgt een toelichting door Paul De Vuyst aangevuld met beeldmateriaal over      

Pypers Pieter

.- Daarna film over afgelopen activiteiten N.S.B. Dudzele.

Trekking sneltombola -  Gezellig napraten 

Voorziene einde: 18u30’.

              Iedereen is van harte welkom!!!!
Inschrijven voor feestmaal zoals beschreven hierboven kan door betaling van 36 € p.p. (kinderen tot 14 jaar 18€)

dit vóór 21 oktober 2018: liefst door storting op rek. BE39 3800 0123 6419 op naam van NSB Dudzele  met vermelding: “Feestmaaltijd 2017” en naam deelnemers.
Bijkomende inlichtingen: Van Acker Martin Noordsterstraat 28  050/59 80 71 (na 18u00’)

Bijkomende inlichtingen: Van Acker Martin Noordsterstraat 28  050/59 80 71 (na 18u00’)                                                         
Organisatie: N.S.B. Dudzele m.m.v. Feestcomité Dudzele
Logistieke ondersteuning dienst cultuur stad Brugge
Meer informatie over werking NSB:

www.wo1dudzele.brugseverenigingen.be