Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

HERDENKING OP ZONDAG 13 NOV.

Dudzele en het herdenken van haar gesneuvelden

Een groot deel van onze Dudzeelse gemeenschap was present op 13 november op de misviering en herdenkingsplechtigheden in de kerk en aan de kapel. 

Elk jaar werkt het bestuur van NSB Dudzele, onder haar voorzitter dhr.Martin Van Acker, een uitgebreid dagprogramma uit, hierbij geholpen door enkele tientallen helpers en dit netjes ingelijst in een verzorgd kader.   ’s Morgens trokken de Pipers een stoet vlaggen, bestuursleden, politici, kinderen en vele anderen richting kerk.  Op  het kerkpad werden deze muzikale koptrekkers opgevangen door E.H.Carmino Bohez.  Naarmate de kleurrijke stoet zijn opmars in de kerk verderzette bliezen de Pipers steeds harder hun muzikale tonen.  Dit jaar kreeg gesneuvelde Edmond Danneels de volle aandacht.  Deze jonge broeder en brancardier stierf op 21 jarige leeftijd aan de uiterst besmettelijke ziekte tyfus te Calais.   

De mis en herdenkingsviering werd opgeluisterd door de prachtige stemmen en samenzang van juffen en kinderen.  Caroline haar stem bracht menig aanhoorder in vervoering.   De zacht neerdwarrelende rode poppie blaadjes maakten het plaatje compleet.  In de achtergrond de prachtige nieuwe banner met de portretten van de gesneuvelden, hoog boven het altaar.

Aan de kapel konden de kinderen na gebed en inzegening hun tientallen kleurrijke ballonnen een boodschap van vrede laten verspreiden.  Nadien wachtte de vele sympathisanten, en de stoet, in de zaal De Polder een warme ontvangst netjes begeleid door de Koninklijke Muziekmaatschappij Poldergalm.  Na een natje en een droogje werden velen aan tafel verwacht voor een gezellig samenzijn rond een mooi verzorgde menu.  Niet alleen het lekkere eten had mooi warm ook de harten van de vele aanwezigen konden zich opwarmen aan een gevulde namiddag met onder meer een tombola, een toespraak over Edmond Danneels en enkele leuke filmpjes over voorgaande activiteiten.

NSB vaandrig Robert Costenoble mocht het medaille en diploma van 5 jaar trouwe dienst als NSB vaandrig in ontvangst nemen uit de handen van Kolonel Debruyne en OCMW voorzitter Dirk De Fauw.

Iedereen wordt van harte bedankt voor zijn aanwezigheid.  Het werd terug een onvergetelijk mooie dag met dank aan de vele helpers en aan ons trouw publiek.  Zonder jullie allemaal kon dit niet.  Dank aan allen.

Paul De Vuyst

Foto's: Suzanne Nys

          Bart Van Assche

Voor nog meer foto's klik hierna op de mooie fotoreportage van Suzanne Nys