Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

OUD - STRIJDERS VLAG GESTOLEN

 

 
 
Gerestaureerde oude vlag
Oud-Strijdersbond Dudzele verdwenen
 
 
     In de herdenkingskapel te Dudzele is de vlag van de oud-strijders verdwenen.  
Deze vlag hangt sinds meer dan 50 jaar naast de namen der gesneuvelden.  De puur materiële waarde van deze zijden driekleur, met opgestikte letters, is zeer beperkt.  
     De symbolische en emotionele waarde ervan is des te groter.  De vlag stond symbool voor de samenhorigheid onder diegenen die de strijd overleefd hadden en dit ook met hun gesneuvelde kameraden.  Door de jaren heen zijn de rangen van de oudstrijders uitgedund tot vorig jaar de laatste oud-strijder kwam te overlijden.    
     Sindsdien staat de vlag symbool voor een soort voogdijschap die het dorp nam over haar beladen verleden.  Teveel families hadden immers te lijden gehad onder beide wereldoorlogen.
     De vlag werd ons dorp echter ontnomen.  Wij vragen dat diegene die de vlag meenam deze zou terugplaatsen in de kapel. Wie de vlag meegenomen heeft om welke reden ook weet dan dat je een vlag kan stelen maar nooit de ziel van een dorp.
Wie ons kan helpen de vlag terug te krijgen, krijgt een vergoeding. Contact: 05059807/0496981178
    Discretie gewaarborgd