Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bezoek aan basisscholen

 

"Samen een beetje reizen door de tijd"
 
De Bijenkorf
In de Bijenkorf was het verzamelen geblazen rond twee grote schermen.  In een heel leuke wisselwerking met de kinderen werd het oude Dudzele, tijdens de Tweede Wereldoorlog, telkens gelijktijdig vergeleken met hetzelfde beeld maar van heden.  De kinderen gaven blijk van grote interesse in het "oude" Dudzele uit 1944.  Naarmate de beelden elkaar als in een spannende kwis opvolgden, met leuke bemerkingen en opmerkingen, kwam er plots die prachtige reactie: "in Dudzele is de tijd precies een beetje blijven stilstaan".  De kinderen waren fantastische reizigers doorheen de tijd.   En meester Wim die bracht ons, als een piloot in een cockpit, terug in het heden...
 
De Lenaard
Graag uit NSB Dudzele bijzondere dank aan het adres van mevr.Maria Verkruysse en dhr.Roger Callant. Beide hebben in de school een getuigenis afgelegd van hun indrukwekkende ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maria en Roger durfden het aan om voor een ganse groep enthousiaste kinderen, met grote honger naar kennis, te komen getuigen en daarbij een spervuur van vragen te beantwoorden. De kinderen werden hiertoe verdeeld in kleine groepjes en bereidden samen enkele vragen voor.  In elk groepje had je iemand die de vragen stelde, aan Maria of Roger, en iemand die alles zorgvuldig probeerde te noteren.  Dat was geen eenvoudige opdracht maar het was allemaal heel leuk.  De nieuwe reporters in spé waren samen met ons tevreden. 
 
Zonder jeugd is er geen toekomst, graag bedanken wij dan ook de beide Dudzeelse scholen van harte; de Lenaard en de Bijenkorf.   en Bart , Hilde bedankt voor de warme ontvangst en graag tot volgend jaar.
 
Paul, Martin