Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

11 NOVEMBERHERDENKING 2012

 

92ste 11 NOVEMBER HERDENKING DUDZELE

 

 

Dudzele, 11 november 2012
11 november is voor Dudzele nooit een gewone dag geweest. De herdenking bracht dit jaar drie thema’s samen; NSB Dudzele en de unieke herdenkingskapel vieren hun 92ste verjaardag, het herdenken van de militaire oorlogsslachtoffers samen met de burgerlijke oorlogsslachtoffers, en de wapenstilstand.
Het herdenkingsfeest startte om 09u45’ met een optocht door de Sint-Lenardstraat , richting kerk, onder de begeleiding van een piperband en de vele kleurrijke verenigingsvlaggen.
De misviering werd op een prachtige en serene wijze opgeluisterd, met zang van juf Caroline, het samenspel van de “Pipers”, de Koninklijke Harmonie Poldergalm, het Dudzeels parochiekoor en het kinderkoor.
De Dudzeelse gesneuvelde dhr.Vereecke Jozef stond dit jaar centraal in de misviering. Een tekst over het leven van Jozef Vereecke werd passend voorgelezen. Telkens een naam van een oorlogsslachtoffer werd afgeroepen werden door de kinderen kaarsjes opgesteld. Het neerdwarrelen van poppie-blaadjes uit e nok van de kerk creëerde extra stemming. Na de misviering trokken de aanwezigen, waaronder vele kinderen van de plaatselijke basisschool “De Lenaard” en de “VKSJ” jeugdbeweging, naar de kapel waar er een ingetogen hulde aan de gesneuvelden werd gebracht (met het oplaten van vele vredesballonnen door de kinderen).
Onder begeleiding van het harmonie en de piperband begaf een stoet zich naar de zaal “ DE POLDER ” alwaar er met een natje en een droogje wat werd bijgepraat . In de namiddag werd een lekker feestmaal genuttigd. De voorzitter van NSB Dudzele, dhr.André Proot, richtte het woord aan de aanwezigen. Dhr.André Proot gaf na 20 jaar voorzitterschap de fakkel van het voorzitterschap door aan dhr.Martin Van Acker. André z’n jarenlange inzet vertaalde zich in een daverend applaus. Naar jaarlijkse gewoonte werd daarna een gesneuvelde, ditmaal dhr.Vereecke Jozef, verder in de kijker gezet, en dit aan de hand van een korte lezing door onze expert W.O.-1 namelijk Paul De Vuyst..
Als afsluiter werden documentaire beelden getoond van operatie Switchback (bevrijding van de Scheldemonding) en enkele oudere filmpjes van speciale Dudzeelse aangelegenheden.
Zo eindigde omstreeks 18.00u een rijk gevulde dag die enkel kon slagen dankzij de inzet van een ganse groep vrijwilligers in een prachtige organisatie. Zonder de 182 aanwezigen was het herdenkingsfeest niet mogelijk geweest. NSB Dudzele en haar vernieuwde bestuur dankt dan ook graag alle aanwezigen en alle vrijwilligers. (fotoverslag hieronder)

 

Graf Joseph Vereecke Mill. begraafplaats Adinkerke  Foto Myriam LACROIX

.Foto verslag 11 nov.

herdenking hieronder

 
 

 

 

Passchendaele 1917 Pipes & Drums Passchendaele 1917 Pipes & Drums Onze laatste oud-strijder: Cyiel Coppens Greet leest de biografie van Josef Vereecke Kerkkoor van Dudzele en organist Fernand Braet Kris brengt Ten Velde André uittredend voorzitter Kinderen van VKSJ en school Koninklijke Harmonie Polderglm o.l.v. Erwin Schwimberghe Jeugdkoor onder leiding van Juf. Caroline Juf. Caroline Bestuurslid Paul De Vuyst Bestuurslid, Erik Snauwaert poppy's dwarrelen uit de hemel Bestuurslid Peter Coppens als chef protocol Robert onze nieuwe vaandrig Last Post Nieuwe voorzitter Martin Van Acker