Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Hektor Deetens

 

Hector Deetens (° 11 maart 1908 - + 26 maart 1984), soldaat eind der twintiger jaren (1927-1929?), opgeroepen voor de 14-daagse veldtocht begin mei 1940.
 
Hij werd gekazerneerd in Leopoldsburg en lag er bij de inval der Duitsers in een vooruitgeschoven observatiepost, oa samen met Tuur Vereecke uit Oostkerke.
 
Het grote overwicht, en de organisatie, der Duitse troepen bracht mee dat hun observatiepost op een bepaald ogenblik al ruim 20 km achter de vijandelijke linies lag!
 
Instructies kwamen er niet of niet meer, en op eigen krachten trokken ze - door de frontlijn - naar Antwerpen, waar de chaos compleet was,o.m. door zware vijandelijke bombardementen.
 
In ieder geval, hun legereenheid die zich daar (ergens) had moeten bevinden, vonden ze niet en ze trokken vandaar op 'geleende' fietsen naar Sint-Kruis-Brugge, om zich er - volgens de toen geldende instructies - in het kazerne aan te bieden, dichtst bij hun verblijf- of woonplaats.
 
Vooraleer zij weer effectief ingeschakeld werden, - dat zou in het Meetjesland geweest zijn - had de Koning intussen de capitulatie getekend.
 
 
André Deetens