Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

PRIVACY

Tijdens de activiteiten van N.S.B. Dudzele worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen gebruikt of geplaatst worden op de website van onze vereniging .

Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het niet mogelijk iedereen vooraf toestemming te vragen tot publicatie.

De vereniging gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een lid of belanghebbende desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens eenvoudig verzoek onmiddellijk worden verwijderd. Gelieve hiervoor een bericht te sturen aan  contact adres onderaan  met opgave van uw naam, de titel van de fotoreeks en het nummer van de foto in die reeks.

Om de privacy van de gefotografeerde te beschermen mogen zonder toestemming geen foto’s op deze website geplaatst verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, schermafdrukken of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of de betrokken gefotografeerde persoon.

Met dank voor het begrip.