Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuwmunster

1914 – 1918

NIEUWMUNSTER 1914-1918

Bayonne, juli 1918.   Valère De Boodt in uniform met vier frontstrepen op de linkermouw en het oorlogskruis gespeld op de borst.

 

Leraar Valère De Boodt

Valère werd geboren te Nieuwmunster, West-Vlaanderen, op 27 augustus 1894.  Hij overleed in Brugge op 13 september 1982. Valère was bij het uitbreken van de Groote Oorlog pas aangesteld als leraar te Nieuwpoort.  Na wat omzwervingen vervoegde Valère halfweg juni 1915 het Belgisch leger en werd z’n leven omgegooid.

Brancardiersopleiding

Leraars en geestelijken waren vrijgesteld van legerdienst in vredestijd maar werden in oorlogstijd ingeschakeld als brancardiers aan het front, als hulpverleners in verzorgingsinstellingen achter het front, als ambulanciers of in administratieve diensten.  Om brancardier te zijn, diende men over een stevige fysieke conditie te beschikken.

Valère vatte z’n opleiding tot brancardier aan te Auvours aan het C.I.B.I. (of het “Centre d’Instruction de Brancardiers et Infirmiers)”.  Na deze opleiding vertrok hij als brancardier naar het front en werd er ingedeeld bij het 4de Regiment Jagers te Voet.  Meer bepaald bij de 3de compagnie.  Hij verbleef aan het front tot oktober 1917.

Officiersopleiding

Toen de onderwijzers werden uitgenodigd om tot het actieve leger toe te treden meldde Valère zich aan.  Aanvang oktober 1917 volgden in totaal drie maanden van harde dril en studie aan het CISOI.

Het CISOI of het “Centre d’Instruction de Sous Officiers Instructeurs” bevond zich te Bayeux (in het oud-seminarie in het centrum van het stadje).  Het afleggen van examens gebeurde voor Valère in het Centre d’Instruction (of C.I.), te Saint-Lô.  

Bayeux, oud-seminarie.

Daarna vertrok Valère naar Gaillon voor verdere opleiding (in het oude bisschoppelijke paleis).  Hierna volgden gespecialiseerde opleidingen in Fécamp (de school der grenadiers) en Criel-sur-Mer (het opleidingscentrum voor mitrailleurs). In deze laatste kreeg Valère schietoefeningen en theorie lessen over het bedienen van verschillende types mitrailleurs.

 

Valère slaagde voor de examens en kon augustus 1918 naar het front als sergeant (hij werd toegevoegd aan de 6de compagnie van het 4de Regiment Jagers te Voet). Met andere woorden goede examens afleggen betekende geen automatische bevordering tot de laagste rang bij de officieren. Bevordering kon men aan het front krijgen op voorspraak van de commandant van de compagnie en finaal met de zegen van de kolonel.

 

Valère diende promotie tot (hulp)onderluitenant (laagste rang onder de officieren) te verdienen aan het front (“sous-lieutenant auxiliaire”). Iets wat hem na enkele maanden, en een bloedig bevrijdingsoffensief, gelukt is.  Hij werd voorgedragen voor de rang van hulponderluitenant en verkreeg deze officiersrang op 18 oktober 1918 (in het veld was dit peletonoverste).  Zo verkreeg hij een gouden ster.

Criel-sur-Mer, 15 november 1916.  Officieren in spé in opleiding.

Afbeeldingen

Verzameling P.De Vuyst:

  • Foto Portret Valère De Boodt
  • Foto Hulponderluitenanten te Criel-sur-Mer, november 1916
  • Postkaart Bayeux

Bronnen

De Bruyne I., We zullen ze krijgen!  Brancardiers aan het IJzerfront 1914 -1918.  Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2007