Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

AARTRIJKE een begrafenis in sepia

Een begrafenis in sepia

 

Tekst: P.De Vuyst

Elke militair kwam tijdens de oorlog bijna continu in contact met andere mensen uit andere streken en dit in een steeds veranderende omgeving.  Ook burgers kwamen in contact met mensen uit voor hen onbekende regio’s (militairen, vluchtelingen, enz.). 
Op dezelfde manier wenst NSB Dudzele andere gemeenten en steden een plaats te geven.  Net zoals toen hopen wij bescheiden dat onze veelvuldige en verscheiden contacten, heden via de vele bezoekers aan onze website, iets kan bijdragen aan onze gemeenschappen en haar voogdijschap over het verleden.  In de bijdrage hieronder richten wij ons op de gemeente Aartrijke.

In het najaar van vorig jaar richtte een bezoeker met de naam Rudy, op het internet, bij www.ABLHISTORYFORUM.BE, een oproep tot informatie aan de lezers of bezoekers.  Dit betrof een vraag over zijn grootoom.

We lezen even mee:

 

“Seraphin Balcaen (afkomstig van Aartrijke) was soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog bij het 22ste Linieregiment meer bepaald in de 3 compagnie van het 3de bataljon (of de 11de compagnie).  Hij werd gekwetst en uiteindelijk overgebracht naar Engeland op 19/02/1915.  Eerst kwam hij in Newcastle terecht, later werd hij tewerkgesteld bij een privé firma in de omgeving van het dorpje Hitchin.
Op 19/08/1916 is hij er overleden ten gevolge van een ongeval. Hij werd er begraven samen met 3 anderen (niet militaire personen).  Seraphin werd niet militair begraven.”

 

 

Het toeval wil dat NSB Dudzele over een foto beschikt en deze graag wil delen.  Op de achterkant staat te lezen: “L’enterrement d’un soldat Belge à Hitchin”. 
Deze informatie lijkt erop te willen wijzen dat het hier best wel eens zou kunnen handelen over dhr.Balcaen.  Soldaten stierven niet enkel aan het front maar tevens in de industrie.
Iedereen is van harte welkom om informatie met ons te delen.

Dankwoord

www.ABLHISTORYFORUM.be