Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De wens om de groote oorlog te herinneren

 

De wens om de Groote Oorlog te herinneren
Tekst: P. De Vuyst
De wens om de “Groote Oorlog” te herinneren neemt stilaan heel grote vormen aan (2014-2018). Vele herdenkingen en andere zaken worden voorbereid in de aanloop naar 2014. Alsof wij aanvoelen dat een ingrijpende periode ons verlaat. Er is een nood om de oude verhalen opnieuw te vertellen in een poging om een stuk verleden van onszelf vast te houden. Alsof wij nog iets goed te maken hebben ten opzichte van onze eigen Belgische soldaten en terzelfdertijd ook om onze eigenheid te onderstrepen of te identificeren in dit snelle leven. De verhalen van onze Dudzeelse soldaten helpen mee onze unieke gemeenschap te binden. In die zin krijgt hun offer alsnog extra betekenis zoveel jaren later. Dudzele zal haar soldaten nooit kunnen vergeten omdat het uit de ziel van onze kleine gemeenschap ontspruit.
Wanneer wij de “herinnering” in een groter kader zien, de Westhoek, dan schuilt er wellicht een gevaar in het onderbelichten van de Belgische inbreng tijdens de “Groote Oorlog”. Een mogelijke onderbelichting ingegeven door andere prioriteiten en beïnvloed door commercie, amusement en toerisme. Maar laat ons hopen dat dit niet gebeurt. De pers zal hierin een belangrijke rol dienen op te nemen en behoedzaam dienen om te gaan met de wens om te herinneren.