Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

                                            Juweeltjes

In deze rubriek kun je een aantal naslagwerkjes inlezen over het leven en een gedetailleerde omschrijving over de laatste dagen van 11 gesneuvelde dorpsgenoten, we streven ernaar om ieder jaar een gesneuvelde aan deze lijst toe te voegen.

Tevens is er ook een naslagwerk  over Jozef De Vuyst (grootvader van auteur)  die  de eerste W-O en het bevrijdingsoffensief overleefde en enkele zeer interessante wetenswaardigheden over de oorlogsgeschiedenis van Dudzele.

 ← ← ←   Klik op naam in linker balk

 
 
De lieflijke onschuld van Vlaanderen
Auteur Paul De Vuyst
 

         Het einde van de wereld , een verhaal zonder einde                  Auteur: Paul De Vuyst

 
Zij die gingen.........
.Auteur: Paul De Vuyst
 
Oostnieuwkerke-Most
Auteur: Paul De Vuyst  
 
Ongewapende Held   
Auteur: Paul De Vuyst   
 
       13de linie 1ste compagnie 13de bataljon  soldaat 2de klasse
Auteur: Paul De Vuyst  
 
             KAMIEL VANDEWEGHE 1896 - 1918 
                3de regiment Jagers te Voet soldaat 2de klasse
                                           Auteur: Paul De Vuyst   
 
          LODEWIJK SCHERPEREEL 1893 - 1914     
                         4de Linieregiment ;   De Ijzerslag
                          Auteur: Paul De Vuyst   
        
 
                   GUSTAAF MUS 1891 - 1916     
     Rijkswachter / spion gefussileerd op de  schietbaan te Gent  
                                Auteur: Paul De Vuyst 
 
                               CYRIEL VANRAFELGHEM
                         Een prachtige dag in 1914
                                           Auteur: Paul De Vuyst
 
     
            LOUIS TIMMERMAN 1891 - 1915  
                                            4de Linieregiment 
      Oorlog als optelsom van doodeenvoudige mensen  in extreme   
                         omstandigheden  (de eerste oorlogswinter )
                                              Auteur: Paul De Vuyst
 
                        ARMAND DEBACKER 
                       Verboden held, foute herinnering
                                  Auteur: Paul De Vuys       
                               JOSEF VEREECKE                                                                                                                                                            Gestolen leven
                                              Auteur: Paul De Vuyst
 
                     CONSTANT STROEF
    
                 JOZEF DE VUYST 1895 - 1979
                                     17de Linieregiment  
                     Het bevrijdingsoffensief in Vlaanderen (1ste fase)
                                   Auteur: Paul De Vuyst
 
                NSB DUDZELE 90 JAAR LATER
 
              1920 - 2010  / 1914 - 1918 en de na-oorlogse periode
                                 Auteur: Paul De Vuyst
 
                   INVAL EN OORLOG IN DUDZELE
                           Vrijwilligers en vluchtelingen 1914
                                                  Auteur: Paul De Vuyst  
                                   
                                   IMAGO MORTIS
    Beschouwingen rond gevallen  Belgische militairen  1914-1918
                                                  Auteur: Paul De Vuyst
 
   DUDZEELS COMITEIT  VOOR HULP EN VOEDING en
               " DE VOLKSOEP DUDZELE " (1917)
                                                 Auteur: Paul De Vuyst
 
                               OMER BOGAERT
             Een Dudzelenaar bij het 3de Reg. Lansiers in 1914  
                                                Auteur: Paul De Vuyst
 
                   DE BEVRIJDING VAN HET   
         JARENLANGE GEKNECHTE  DUDZELE
                       19 OKTOBER  1918
                                             Auteur: Paul De Vuyst
                        
              DE BEVRIJDING VAN BRUGGE
                          19 OKTOBER 1918
                                              Auteur: Paul De Vuyst