Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

PLechtigheid aan kapel 28 mei

 

Dudzele “dorp van ’t stad”
 
 
 
Met de bedoeling Dudzele wat meer bekend te maken bij het grote publiek werd door het plaatselijk feestcomité een project met als titel                “Dudzele dorp van ’t stadingediend bij het stadsbestuur.
 
Het is vooral de bedoeling om de honderden fietsers op de verbindingsas tussen Lissewege en Damme ook kennis te laten maken met het polderdorp Dudzele.
 
Het stadsbestuur verleende haar medewerking en ook de nodige vergunningen om Dudzele de gewenste verfraaiing te bezorgen tijdens de komende zomer-maanden.
 
Vooreerst moeten een 6-tal informatieborden op diverse locaties de bezoekers alles vertellen over de geschiedenis van het dorp of thematische info bezorgen over de directe omgeving van het bord. Onderwerpen die aan bod komen zijn : de herdersbrug en de haven van Zeebrugge, Ratte Vyncke, verdwenen ambachten, de twee torens en de verdwenen molens enz…
 
Naast het cultuur-historisch gedeelte van het project moeten bijkomende fietsrekken, rustbanken en picknicktafels het de fietsers en wandelaars nog aantrekkelijker maken bij hun doortocht in Dudzele.
 
De groendienst van de stad zorgt voor verschillende bloembakken, schalen en korven op diverse kruispunten van de gemeente en tot slot zal bevlagging op diverse plaatsen het geheel nog feestelijker afronden.
 
Daar ook de Herdenkingskapel in dit project betrokken wordt werd er bij de opening van het project en korte plechtigheid gehouden in aanwezigheid van talrijke prominenten.
 
Wij vermelden graag dat dit alles mogelijk geworden is dank zij de medewerking van Stad Brugge, MBZ , de Brugse Erfgoedcel en de Heemkring de Vrienden van het Ambacht Dudzele.
 
De toespraak van ons bestuurslid Paul De Vuyst is hieronder te lezen.
 
2010: 90 jaar NSB Dudzele
Toespraak kapel, 28 mei 2010
 
 
Geachte
 
       Mijnheer de Burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, afgevaardigden van Stad Brugge, leden van het feestcomité Dudzele en alle aanwezigen.   Van harte welkom, hier samen, aan onze herdenkingskapel onder twee kerktorens.   Zoals jullie achter mij kunnen zien hangt de kerkklok in de oude toren en werd deze niet, zoals gebruikelijk, op de toren van de eigenlijke kerk geplaatst. Symbolisch zou men kunnen denken dat men in Dudzele nog leeft volgens de oude tijd.   Een dergelijke gedachte strookt natuurlijk niet met de realiteit. De tijd loopt hier niet trager en sneller loopt zij ook niet. Wat wel waar is, is dat men in Dudzele op een ander ritme leeft.   Een uniek ritme met een eigen karakter. Vandaag is dus niet zomaar een dag in het bestaan van ons dorp. 
 
   Vandaag is de feestelijke dag van de voltooiing van een prachtig initiatief van de werkgroep van het Feestcomité Dudzele. Een initiatief dat heeft geleid tot de onthulling en plaatsing van informatieborden, zitbanken, fietsrekken, bloembakken en dergelijke meer.  Daarenboven zullen de permanente vlaggenmasten en hun vlaggen de dorpskom een verfrissend en feestelijk karakter geven.
 
    Opgelet, dit is geen facelift van een oud dorp maar een mooie aanvulling op een reeds mooie levende omgeving.  Het initiatief straalt waardering en erkenning uit aan onze gemeenschap van mensen en voor de vele mensen die zich voor haar inzetten. Het feestcomité wou juist door dit initiatief delen en nodigt iedereen uit om op de rustbanken te praten, te genieten van de vele facetten van het dorp, haar uitstraling en haar aanwezige verleden.   Te voet of met de fiets, even de tijd te doen halt houden en leven op dat unieke ritme. De masten, de zitbanken, de picknicktafels zijn nu deel, hier van het eigen karakter van Dudzele.
 
    NSB Dudzele is uitermate verheugd en wenst zijn erkentelijkheid te betuigen bij de voltooiing van dit initiatief. Het informatiebord met verwijzing naar onze herdenkingskapel maakt ons bijzonder blij.   Ter gelegenheid van onze 90-jarige jubileumuitgave wensen we dit jaar ook de Dudzeelse burgerlijke oorlogsslachtoffers een naam, een gezicht, een plaats te geven.
  Het spreekt voor zich dat de unieke kapel daarin straks opnieuw een centrale plaats heeft.      Wij hopen dan ook iedereen terug te zien op onze viering, straks op 11 november.
 
   Van het feestcomité weten we dat het niet hun laatste daad zal zijn. Als actieve groep weten ze ons telkens te verrassen.  Dergelijke initiatieven houden ons dorp jong en levendig, dat kunnen we enkel toejuichen.
 
   Als afsluiter zou ik zeggen totdat we elkaar eens ontmoeten op een zitbank, want er is immers nog veel te doen. Mag ik uw aandacht vragen voor het hijsen van de vlag onder de tonen van de hymne “THE LAST POST” als eerbetoon aan alle oorlogsslachtoffers.
Dank U voor Uw aandacht.
 

Opgesteld door P.De Vuyst – mei 2010 – NSB Dudzele 90 jaar

.