Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Artikel BH

Wereldoorlog 1 Dudzele NSB

(bron: Brugsch Handelsblad * 19 november 2010)

NSB Dudzele ontstond in 1920. De Eerste Wereldoorlog had in Dudzele voor veel leed ge­zorgd, maar het bracht de dorpe­lingen ook dichter bijeen. Als ge­volg daarvan werd al vrij snel na het einde van de oorlog een her­denkingskapel gebouwd. Die is volledig toegewijd aan de Dudzeelse oorlogsslachtoffers. Sinds 1920 staat deze kapel centraal tij­dens de viering op 11 november. De kapel in de schaduw van de Dudzeelse kerk werd op 6 juni 1920 ingezegend. De toenmalige gemeenteraad van Dudzele beslis­te in juni 1919 tot de oprichting. Het beheer van het bouwwerk werd toevertrouwd aan het Komiteit van de Kapelle onzer Gesneu­velden. In december 1921 kwam deze groep voor het eerst samen. In januari 1923 werd beslist om de oud-strijders van de Eerste We­reldoorlog te begraven achter de kapel waar een schoon hovenken zou worden aangelegd. De een­vormigheid van de kruisen staat voor de onderlinge verbonden­heid. In dezelfde vergadering werd ook beslist om de portretten van de gesneuvelden in de kapel te hangen tegen 11 november 1923. Het dagelijks openen en sluiten van de kapel sinds decennia mag op gelijke hoogte worden gesteld met de Last Post in leper. Naar aanleiding van de negentig­ste verjaardag van NSB Dudzele werd op donderdag 11 november voor het eerst ook een herdenking gehouden voor de Dudzeelse bur­gerslachtoffers. „Naar het voor­beeld van 1923 is nu ook beslist om de namen en foto's van de burgerlijke oorlogsslachtoffers te verzamelen en in een mooi kader op te hangen ia de kapel", zegt Paul De Vuyst van NSB Dudzele. „We hebben voor deze gelegen­heid de families opgezocht. Zij mochten tijdens de plechtigheid het kader onthullen."

Vijf burgerslachtoffers
Er zijn vijf Dudzeelse burgers­lachtoffers. Jan Stroef werd weg­gevoerd en is door ziekte en uit­putting gestorven in Dudzele tij­dens de Eerste Wereldoorlog. Kamiel Stroef werd weggevoerd enis door ziekte en uitputting inDudzele overleden tijdens de Eer­ste Wereldoorlog. Robert BrusselIe werd weggevoerd en overleedin Duitsland door ziekte of uitput­ting tijdens de Tweede Wereldoor­log. Partizaan Cyriel Huys stierf door ziekte of uitputting in erbar­melijke omstandigheden in Duits­land tijdens de Tweede Wereld­
oorlog. Eufrasie Vermeulen kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog bij een landmijnongeval in Dud­zele om het leven.    (GW * Brugsch Handelsblad * 19/11/2010)