Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

JONGE VERMINKTEN HOUDEN TOEZICHT PARIJS, 1915

JONGE VERMINKTEN HOUDEN TOEZICHT PARIJS, 1915

 Tekst: P.De Vuyst

 

 

In Frankrijk waardeerde men de historische stukken uit de frontzone. De opschriften "Petit Palais. 1915." en "Ostensoirs, calices, reliquaires, etc.  Eglises de Nieuport, Loo, Furnes, Ypres et Poperinghe” op de kaart verwijzen naar de tentoonstelling in "Le Palais des Beaux Arts” te Parijs (Champs-Elysées).
 
In december 1914 werden voor het eerst kunstschatten uit het stadhuis en het gerechtshof van Veurne verwijderd om ze in Frankrijk in veiligheid te brengen. In juli 1915 volgden nog meer kunstwerken en meubilair, onder andere uit de Walburgakerk.  
 
Pas wanneer men te Ieper reeds veel waardevolle voorwerpen had verloren als gevolg van Duitse beschietingen, begon men in te zien dat er sneller opgetreden moest worden. In allerijl werden uit het Belle Godshuis en het Merghelynckmuseum meubilair naar het Petit Palais in Parijs vervoerd. In het museum werden zalen opgesplitst om zoveel mogelijk te kunnen plaatsen. 
 
Jozef Gesquiere, uit Veurne, schrijft hierover op 9 december 1914 in zijn dagboek: "De weinige marktbezoekers zijn fel onder de indruk van het slecht nieuws dat de ronde doet nl. dat Ieper door de Duitsers ingenomen is. De Veurnaars zijn met een echte paniek bevangen. Het feit dat van ons stadhuis alle kunstvoorwerpen worden weggebracht en naar Frankrijk worden vervoerd, vermeerdert nog de angst en velen zien er een voorteken in van de nakende aankomst van de vijand langs Ieper en een verwoesting van onze stad."

Gekwetste Belgische soldaten werkten te Parijs in het museum als toezichters.  Tante Marthe schrijft een postkaartje aan Julie.   Tante heeft het echter niet over de historische stukken.  
 
Op de achterzijde van de kaart lezen we:
 
Mijn liefste Julie, zondag zijn we de ganse dag naar het museum geweest.  Het is er erg triestig en de arme soldaten die er toezicht houden zijn allen jonge oorlogsverminkten.  Er waren er in hartverscheurende droefenis. Een warme omhelzing van je tante Marthe.
 
Parijs, 23 juli 1915.
 
Prentbriefkaart Verzameling P.De Vuyst
 
Internetbronnen https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/d8e1f818-bbc5-11e3-8ea78b624918c3fb/media/e7366dcb-f8c0-a262-ac6ceabba086e54b?mode=detail&view=horizontal&q=petit%20palais&rows=1&page=1 (geraadpleegd op 14 juli 2019) https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/c0987891-3dac-a228-d4d2a46d4f2395df/media/841ad7f0-6b35-bb6d-4164dd6c1c7d79cd?mode=detail&view=horizontal&q=petit%20palais&rows=1&page=2 (geraadpleegd op 14 juli 2019)