Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Oorlog en Liefde

Oorlog en Liefde
 
Tekst: P.De Vuyst

 

Gustaf behoorde tot het Belgische 4de Linieregiment. Hij verstuurde deze fotokaart, als soldaat, vanuit Gent, naar Henri De Clercq (afstempeling  8 oktober 1914). Henri verblijft “In het Schuttershof” te Koolskamp.   Café “In het Schuttershof” is lokaal goed gekend want een echt adres is niet nodig !  De tekst op de fotokaart wordt echter niet aan Henri gericht maar aan kameraad Valère.
 
  Valère De Clercq werd geboren te Beveren-Roeselare op 23 augustus 1893 als zoon van Henri en Sidonie Vancompernolle, woonachtig in café “In het Schuttershof” te Koolskamp. Dit gezin zal later, op 1 maart 1919, verhuizen naar Eeklo.
 
 Het Brugse 4de Linieregiment, waartoe Gustaf behoorde, is aanvang oktober 1914 in volle aftocht van Antwerpen richting de IJzer.   De tekst op de kaart werd geschreven toen Gustaf nog in de buurt van Walem (Antwerpen) zat. Het is duidelijk dat hij de fotokaart pas later heeft kunnen posten in Gent. De afstempeling “Coolskamp” toont aan dat de brief haar bestemming bereikt heeft via de reguliere postbedeling.
 
 De tekst op de kaart geeft ons een unieke kijk op een stukje verleden.
  
Kameraad Valère
 
 
Onze schrijver Gustaf start met een beleefde vraag naar de gezondheid van z’n kameraad.
 
“Met vele genegenheid kom ik de pen in de hand te nemen om U enige woorden toe te sturen en terzelfder tijd de staat van mijne gezondheid te laten weten en ik verhoop van U hetzelfde.”
 
Gustaf is tijdens de oorlog verliefd geworden op een vrouw uit een brouwerij.    Zij is ouder dan hem. Hij geeft duidelijk aan dat hij hoopt de oorlog te overleven om nadien met deze vrouw een nieuw leven te beginnen.
 
“Nu Valère heb wederom een nieuwe spander opgedaan in den oorlog. Het is nu een brouwerinne dat ik vast heb maar zij is toch al wat van jaren maar dat doet er nog niet van zij is nog zowel als eentje van achttien jaar. Zij is in het schieten van verse tanden, nauw dus dat is nog niet oud. Nu Valère als ik het geluk mag hebben van den oorlog te doorleven dat zal mijn vrouwe wezen.”
 
De manier waarop hij z’n aanstaande vrouw beschrijft, typeert een bepaalde tijdsgeest. Het vinden van een geschikte vrouw is niet iets wat men elke dag doet.
 
“Zij is wel een beetje bijziende en een klein neuzeken lijkt gij wel ziet van het schepsel. Nu Valère men heeft er alle dagen de kans niet er van zo eene.”
 
Met de brouwersdochter ziet hij al een mogelijkheid om zaken te doen. Bijna lijkt het ook op het goedpraten van een relatie met een “oudere” vrouw.
 
“Nu mijn keel zal nooit niet veel droog zijn gelijk gij wel ziet dat er vele tonnekes liggen. Ik zal denk ik ook wel een mogen leveren naar Uwen thuis en het is ook nog veel volk in de statie gelijk gij wel
ziet. “
 
Reeds in de eerste oorlogsweken start een streng toezicht op wat geschreven en rondgestuurd wordt. Door de hectische eerste oorlogsmaanden werkt deze dienst slechts sporadisch. Uit de tekst op de fotokaart zou de vijand kunnen afleiden dat de troepen afkomstig van de buurt rond Walem op 8 oktober reeds te Gent aanwezig zijn. Iets wat wijst op een aftocht van het Belgische leger in westelijke richting. Dergelijke militaire informatie op een fotokaart plaatsen is niet toegelaten. De censuur heeft de fotokaart duidelijk niet onderschept.
 
“Laat ook nog weten dat wij al acht dagen in den slag zitten tegen Waelhem en ook nog de complimenten van Rene Vermaelen, dat hij ook nog in volle gezondheid is en in
Vriendelijk gegroet
Gustaf Declercq”
  
Besluit
 
Gedurende de eerste twee oorlogsmaanden werd het 4de Linieregiment zwaar beproefd.  Het regiment had toen reeds veel manschappen te betreuren (we denken ondermeer aan de strijd rond Halen (12 augustus 1914)). Niettegenstaande de rauwe oorlogswaanzin slaagt Gustaf erin om, midden in de oorlogsgruwel, een totaal andere kant van het leven te tonen.  Hij heeft als strijdend soldaat een lief “opgedaan” tijdens de oorlog ! Het leven verenigt hier twee uitersten.
 
Het is niet bekend of Gustaf de oorlog overleefd heeft noch of hij uiteindelijk na vier jaar strijden aan de IJzer z’n brouwstertje teruggevonden heeft.
 
Wie ons kan helpen aan informatie over deze fotokaart is van harte welkom dit met ons te delen.
 
Wij danken jullie voor het bezoek aan onze website.