Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Altijd vol !!!!!

w-o1 alveringem

 “Altijd vol”

Foto
Op de foto zien we gewone soldaten. De soldaten hebben geen geweren en genieten op een terras van bier. Hier is even geen oorlog maar verderop ligt het vuil van de loopgrachten en de geur van angst. Uit de foto leiden we af dat ze soldaten met verlof of “in rust” zijn.
Geen enkele soldaat is een gegradeerde. Op het bord zien we februari 1917 vermeld staan. Het is winter. De soldaten hebben hun vest volledig dichtgeknoopt en allen hebben nog hun kwartiermuts of “portefeuille” met kwast of “floche” op het hoofd (behoudens één soldaat). In hun handen houden ze een glas bier. Allen zitten.
Op de kwartiermuts zien we het cijfer “16”. Dit cijfer werd, met een lapje stof, bovenop de muts genaaid (zie bijvoorbeeld de man uiterst links). De taal van de tekst op het bord toont aan dat we hier met Vlamingen aan tafel zitten.
Eind 1916 werd het 6de Linieregiment ontdubbeld en ontstond het 16de Linieregiment. Hierdoor werden bepaalde soldaten onttrokken aan hun oorspronkelijke regiment en compagnie. Zij werden toebedeeld aan een andere groep binnen het 16de Linieregiment. Met het bord wensen ze uitdrukking te geven aan hun blijvende kameraadschap over de regimentsgrenzen heen: “Verenigde broeders”.   De soldaat rechts behoort nog steeds tot het 6de Linieregiment.
Het 6de Linieregiment is net terug van de gevaarlijke sector Steenstrate en heeft vier weken rust gekregen. Het 6de en 16de Linieregiment zullen op 22 februari 1917 naar de sector Diksmuide gestuurd worden maar dat weten deze soldaten nog niet, evenmin weten ze hoelang deze oorlog nog zal duren.
Na drie tot zes maanden dienst in een bepaalde sector werd het ganse regiment op “grote rust” gestuurd naar een rustkantonnement. Het hele regiment werd afgelost en de soldaten mochten op 15 à 20 km achter het front in grote rust gaan in een nabij dorp. De dorpen hadden constant het bezoek van soldaten. Vele dorpelingen voelden zich geroepen om een café te beginnen en een gouden tijd brak aan voor de lokale brouwers. 
Het begrip “rust” was echter relatief  voor de soldaten want er dienden nog steeds een massa klusjes gedaan te worden. In de weinige uurtjes vrij tijd werd de karige soldij gespendeerd aan enkele glazen bier.   Na 2 à 4 weken kwam een einde aan de “grote rust” en trok het regiment naar z’n nieuwe sector.
Bemerk de uitgeveegde tekst op het raamluik. Op de achterkant van deze fotokaart staat geen tekst.