Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1914 - 2014. Herdenking van de Slag aan de IJzer.

Een massagraf langs de IJzer
 
Voor deze tekst werd gebruik gemaakt van elementen uit een redevoering van de toenmalige Minister van Oorlog, dhr.de Broqueville.   De Heer de Broqueville’s toespraak had plaats in Le Havre op 29 oktober 1916 tijdens de plechtige herdenking van de tweede verjaardag van de Slag aan de IJzer.

                                                              1914 - 2014.  

                                       Herdenking van de Slag aan de IJzer.
“Wij zijn het allen eens van hart en ziel, om de eer van die grote dagen, over te brengen aan de dapperen die gesneuveld zijn, aan deze die lijden en aan deze die strijden. Ik hoor reeds de stem van het Vaderland hulde brengen aan het leger, getuigenis afleggen van bewondering en dankbaarheid, en aan diegenen die hun geliefde doden bewenen, de opperste troost schenken van de openbare erkentelijkheid.
 
Wij weten, helaas, ten koste van welke prijs, wij die glorie hebben verkregen. Wij behoren niet tot de groep, die door heerszucht gedreven en ongevoelig voor het smeken en de tranen van vaders en moeders, vrouwen en kinderen, hun bataljons naar een bloedige slachtpartij leiden om met de Duitsers te vechten voor de schuldige last van een wilde beroemdheid.
 
Voor ons kan de vreugde van de zege niet al de tranen drogen. Wij zijn allen, met zoveel als we hier zijn, beproefd in ons harts- en zieleleven en onder de zware bekommernissen van het bestuur is er voor de oversten niets harder om dragen dan de droevige weerslag van het lijden in zoveel huisgezinnen.
 
Wij voeren de oorlog met een taaie wil en niets kan ons vermoeien, niets kan ons bedwingen, maar de bedwelming van de schitterendste zege kan onze ogen niet afwenden van de nederige graven waar de soldaten van het Vaderland hun laatste slaap slapen.
 
De velden van de IJzer, zullen een heiligdom zijn waar velen zullen samenkomen in lange bedevaarten. Bedenk hun diepe ontroering als zij de nederige kerkhoven zullen zien waar zoveel van hun kinderen rusten, van wie de begraafplaats hun tot nu toe onbekend is. Zij zullen er verenigd zijn.”
 
1914 -2014
De Slag aan de IJzer in cijfers
17 oktober – 31 oktober 1914
Tabel aan de hand van gegevens uit het boek “De IJzer. Het Ultieme Front”. Dhr.Jacques Bauwens, Davidsfonds Leuven, 2008, pagina 74 en 75.

Gesneuvelden
Gekwetsten,zieken,…
 
Totaal slachtoffers
4.000
12.000
Belgisch leger
16.000
1.000
3.000
Franse leger
4.000
7.000
21.000
Duitse leger
28.000
12.000
36.000
Totaal
48.000

 La Belgique Meurtrie 1914-1918.  Reproduction Interdite.  Collection P.D. 

                Photo 81 Pervyse.  Champs de bataille couvert de morts.  

 

154.000 gewapende mannen stonden tegenover elkaar (waarvan 100.000 aan Duitse zijde). Er vielen aan de IJzer in totaal 48.000 slachtoffers (bijna 1 op 2 aan Belgische en Franse zijde) langs een 28 kilometer korte frontlijn en dit “slechts” in de laatste twee weken van oktober. Bijna 4.000 slachtoffers per dag… Deze cijfers laten ons de tekst van de Broqueville op een andere en betere manier begrijpen.
 
Bewerking tekst en afbeelding: P.De Vuyst
Bron
De Slag aan den IJzer, Plechtige Herdenking van de Tweede Verjaring (Havre, 29 October 1916). Drukkerij Berger-Levrault / Parijs-Nancy. Februari 1917.