Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 
 

 

Dudzeelse soldaten
1914 – 1918
P.De Vuyst
Met het oog op een mogelijke oorlog had men bij het uitbreken ervan op 4 augustus 1914 reeds een totaal van 15 klassen onder de wapens (1898 – 1913). De zeven oudste klassen werden belast met de verdediging van de forten terwijl de acht jongste lichtingen voor het mobiele leger zorgden. De klasse van 1914 werd, zoals gebruikelijk, pas vanaf 15 september 1914 onder de wapens geroepen. Dit verklaart waarom er zich in augustus 1914 vrijwilligers meldden bij ons Belgisch leger.
Op 4 augustus 1914 was België in oorlog. De neutraliteit had aldus geen bescherming kunnen bieden en in een tijd waar geen radio was, en praktisch geen dagbladen, brak voor velen een zeer onzekere periode aan. De vaders en zonen waren daarenboven vertrokken.
Het is niet eenvoudig te achterhalen hoeveel Dudzeelse soldaten in de Eerste Wereldoorlog gestreden hebben. Er werden lijsten opgesteld maar in de loop van de oorlog of na de oorlog verhuisden respectievelijk sommige gezinnen of oudstrijders en naar analogie kwamen er zich hier anderen uit andere regio’s vestigen.
De lijst van soldaten (beroepssoldaten, miliciens en vrijwilligers) waarvan hun familie in Dudzele in nood verkeerde omdat ze van één of meerdere kostwinners beroofd waren, kan in bijlage teruggevonden worden. Namen van soldaten uit meer welstellende families komen derhalve niet voor.
De waarde van een lijst ontstaat pas wanneer men kan vergelijken.
 
Uitkerke
112 namen op dergelijke lijsten (of ongeveer 5.8% van het aantal inwoners) 10 gesneuvelden (of 9% van alle Uitkerkse soldaten 1.936 inwoners in 1914
 
Dudzele
122 namen (of ongeveer 5% van het aantal inwoners)
20 gesneuvelden (of 16.4% van alle Dudzeelse soldaten) 2.466 inwoners in 1910
 
Blankenberge
350 namen op gelijkaardige lijsten (of ongeveer 5.5%
van het aantal inwoners) 49 gesneuvelden (of 14% van alle Blankenbergse soldaten) 6.392 inwoners in 1914
Besluit: 16.4% is het hoogste cijfer met betrekking tot het aantal gesneuvelden in verhouding tot het aantal soldaten vermeld op de lijsten.
Bibliografie:
Boterberge, R., Blankenberge in en om de Eerste Wereldoorlog. Kring voor Heemkunde dr.Vandamme, Blankenberge, 1986.
KLIK OP DE LINK HIER ONDER OM DE LIJST VAN ALLE DUDZEELSE MILICIENS 1914-1918 TE RAADPLEGEN.
Dankwoord:
Met dank aan dhr.Stefaan Calus (Sint-Kruis) voor het samen helpen opsporen van de oorspronkelijke lijsten in de archieven te Brugge.
Opgesteld door Paul De Vuyst