Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

DE EINDELOZE STOET

DE EINDELOZE STOET           DUDZELE 1914............

Opgesteld door P.De Vuyst – versie 2 – PDV59 - februari 2015 – ©

DE 100-JARIGE STOET

Dudzele herdenkt de oorsprong van een traditie

 

Adinkerke, militaire begrafenis, najaar 1917.

Lijkkisten van gesneuvelden worden door frontkameraden naar hun laatste rustplaats gebracht. Na de oorlog zullen zij dit voor elkaar blijven doen.

Een begrafeniswagen wordt voorafgegaan door enkele oude strijders. Het is een sombere stoet die geleid wordt door mannen uit een ingrijpend tijdperk, een periode die hen voor altijd van een gewoon leven zou scheiden. Sinds 1914 brachten soldaten hun kameraden naar hun laatste rustplaats; voordien aan het front, daarna in hun woonplaats. Keer en keer opnieuw.

 

De traditie zet zich door in november. Elk jaar worden de oorlogsslachtoffers op passende wijze herdacht. Telkens opnieuw trekt een stoet als een soort laatste onderscheiding en huldiging, als een eervol lint, door het dorp naar het ereperk en de herdenkingskapel. Vlaggen vervingen de kisten, burgers in plaats van militairen.