Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

AUTEURSRECHTEN

NSB Dudzele is bereid om teksten en informatie via het internet kenbaar te maken.  Bij het opmaken van teksten wordt er steeds naar gestreefd om alle bronnen, intellectuele eigenaars of anderen in hun werk te erkennen en aldus te vermelden.  Indien NSB Dudzele dit niet zou gedaan hebben is dit niet met kwaad opzet en vragen wij om ons hier op te wijzen zodat dit kan rechtgezet worden.
NSB Dudzele vraagt in dezelfde geest dat personen die wensen gebruik te maken van informatie, op de NSB Dudzele website verschenen, hierover voorafgaandelijk in contact komen met de vereniging via de voorziene contactgegevens.  Een eerlijke bronvermelding (website vermelding en naam van de auteur) zal steeds een minimale vereiste zijn.  Met dank bij voorbaat hiervoor.