Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

“AMBROSIA”

Een Amerikaans piloot in Dudzele

 

Lucienne De Vuyst (links) en Simonne De Backer (rechts), 24 december 1944.

Tijdens de Totale Oorlog of de Tweede Wereldoorlog werd Engeland door de 8ste Amerikaanse luchtvloot (United States Army Air Force) gebruikt als basis om Duitsland of andere door Duitsers bezette plaatsen aan te vallen. Deze aanvallen bestonden ondermeer uit bombardementsvluchten op Duitsland. Grote aantallen bommenwerpers vlogen toen richting Duitse industriegebieden. Deze taak werd gedeeld met de Engelse bommenwerpers. Terwijl de Amerikanen overdag bombardeerden, voerden de Engelsen hun opdrachten uit tijdens de nacht.

     Tijdens deze vluchten werden de trage zware Amerikaanse bommenwerpers begeleid en beschermd door snelle en wendbare jachtvliegtuigen.   De vluchten vingen aan op één van de vele Engelse vliegvelden. Boven de Noordzee groepeerden de jachtvliegtuigen en bommenwerpers  tot één geheel. Het vliegbereik van de kleine jachtvliegtuigen was echter veel beperkter dan dat van de bommenwerpers. Luchtgevechten voeren met andere Duitse jachtvliegtuigen betekende dan ook vaak dat men misschien niet meer kon terugkeren naar het punt van vertrek. Anderzijds was het ook zo dat deze jagers de bommenwerpers niet konden begeleiden tot diep in Duitsland en eerder dan de grote broers de terugtocht dienden aan te vatten.   Zo begint ook het Dudzeelse verhaal van “doâgs vô kestdag” van 24 december 1944…
     Na het overlijden van m’n grootmoeder Louise Schotte vond ik in 1980 een kleine fotootje terug van m’n tante Lucienne en haar vriendin Simonne De Backer. Beiden zaten op de romp van een Amerikaans gevechtsvliegtuig. Na wat speurwerk bleek dat het vliegtuig toebehoorde aan de 479th Fighter Group en meer bepaald het 436ste Fighter Squadron (aan de hand van de “9B” op de romp).  
     “Mission Flying Order 1446A” vereiste dat P-51 jagers de bommenwerpers van de “US 3rd Bomb Division” zouden escorteren tijdens hun missie over Zellhausen in Duitsland. 12 P-51D Mustangs zouden deelnemen. Op het vliegveld van Wattisham, de thuisbasis van de Ambrosia, ronkte de motor van de Ambrosia P-51D Mustang op volle toeren. Aan de instrumenten zat niet de gebruikelijke piloot luitenant Henry P.Plunk maar luitenant John H.Early. Luitenant Early had nooit verwacht met Dudzele kennis te maken. Tijdens z’n terugtocht naar Engeland daalde z’n benzinemeter aardig diep en in de verte zag hij de Noordzee steeds dichterbij komen. Uit angst om niet meer voldoende brandstof te hebben om de plas over te steken besloot hij een noodlanding, meer bepaald een buiklanding, te maken. 
     Luitenant Early vloog laag over de rand van Dudzele dorp en verder ongeveer evenwijdig aan de Damsesteenweg om uiteindelijk een geslaagde buiklanding te maken vlak naast Deckertjes in de Oostkerkestraat (zie foto 3 en 4). De propellers waren volledig verwrongen. De piloot bevrijdde zich uit de riemen en kroop uit de druppelkoepel van z’n toestel. Hij was ongedeerd. Er brak geen brand uit. Vrijwel onmiddellijk kwamen de Canadezen ter plaatse en vroegen hoe hij het stelde.   Luitenant Early antwoordde: “I am okay”. Enkele dagen later vloog hij reeds opnieuw.
     Het was ook voor de andere piloten een meer dan drukke 24 december geweest:  Kapt. Grasshoff, Lt.Derby, Lt.Klineman en Lt.Witzel (allen van het 436th) waren meegevlogen. Lt.Witzel zou veilig noodlanden in de buurt van Brussel.  Kapt. Gates eveneens op deze missie (van het 434th Squadron) zou eveneens veilig landen in de buurt van Sint-Truiden. In totaal zouden aldus drie toestellen hun opdracht moeten afbreken en vroegtijdig aan de grond komen.
     En wat met Ambrosia? Het toestel werd spoedig opgehaald en werd hersteld. Het toestel is verder militaire missies blijven vliegen en heeft uiteindelijk de oorlog overleefd.
     In Dudzele was de noodlanding van een Amerikaans jachtvliegtuig groot nieuws. Vele dorpelingen begaven zich dan ook met spoed naar “de Muus”.   Het is dan ook dankzij hen dat er vele foto’s bestaan van deze gebeurtenis. Andere Dudzelenaars waren meer beducht en vreesden nog steeds dat de Duitsers weleens zouden kunnen opduiken en bleven liever ver weg van het oorlogstuig.  Onderaan de vleugels hingen raketten.
     NSB Dudzele is in contact met de zoon van luitenant Henry P.Plunk de eigenlijke piloot van Ambrosia. Spijtig genoeg is piloot Plunk in maart 2006 overleden op 83 jarige leeftijd.   Zoon Daryl Plunk wist niet dat Ambrosia een noodlanding had gemaakt totdat hij via NSB Dudzele foto’s te zien kreeg. Dit was een ware verrassing voor zoon Daryl. 

.

                                 Piloot Henri P. Plunk

ambrosia noodlanding ambrosia ambrosia met canadeese bevrijders

             Ambrosia, de Muis, Dudzele

“Het huis van Deckertje” in de Oostkerkestraat (zie ook foto hierboven in de achtergrond). Het huisje werd enkele jaren terug gesloopt omwille van de uitbreiding van de gasinstallaties aldaar.

Henri, Plunk voor de "Ambrosia"

 

Met dank aan: dhr.Daryl Plunk, dhr.Martin Van Acker, dhr.Raymond De Vuyst en mevr.Lucienne De Vuyst