Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 

Autobiografische en biografische werken, met betrekking tot de Belgische soldaat uit de oorlog 1914 - 1918, vormen een belangrijke schakel in onze kennis en het begrijpen van het militaire leven in een voor ons land zeer ingrijpende periode. Enerzijds verschijnen er steeds meer herdrukken, anderzijds verschijnen ook regelmatig "ontdekte" werken. Het succes van hun verkoop wijst op een stijgend belang die eraan gehecht wordt en niet onterecht. Samen met de beschrijvende geschiedkundige werken vormen deze ego-documenten een onmiskenbare schakel om tot een voller begrip van de impact van de "onmenselijke" oorlog te komen. De lijst heeft absoluut niet de pretentie volledig te zijn en is dus ook niet volledig. Zij werd opgesteld met de hulp van anderen en zij wordt niet verder aangevuld. Met deze lijst had ik twee zaken voor ogen; ten eerste om aan te tonen dat er heel wat verschenen is in deze bijna honderd jaar en ten tweede kan men in de rechterkolom een eenheid terugvinden waar de respectievelijke schrijver onder diende (daar geldt de beperking dat sommigen dienden onder verschillende eenheden). Dit laatste kan de lezer misschien helpen bij het zoeken naar achtergrondinformatie rond familieleden of andere. De geïnteresseerde lezer van "oorlogsboeken 1914 - 1918" kan aan de hand van de kleurcode zien welke werken mijn eigen voorkeur genoten hebben. Dit laatste is een bescheiden persoonlijke mening en wenst op geen enkele manier criteria of normen te zetten noch een oordeel over de andere werken te maken. In de hoop dat ik op deze manier aan de vraag heb voldaan. Veel leesplezier

Klik link hieronder aan voor het raadplegen van deze lijst

docs.google.com/spreadsheet/ccc